קטע:מצודות על תהלים נח י

מצודת דוד

"כמו חי" - כמו דבר הנעקר ע"י אדם בריא וכמו הנעקר בחרון אף כי אז לא ישאר מאומה כן יעקרם ה' ברוח סערה לבל ישאר שארית

"בטרם" - עד לא יבינו ענפי הקוצים להיות מתקשים כמצב אילן הקוץ ר"ל עד לא יבינו בני הרשעים להרשיע כאביהם

מצודת ציון

"סירותיכם" - ענפי הקוצים כמו עד סירים סבוכים (נחום א')

"אטד" - הוא מצבת אילן הקוץ וכן ויאמר האטד אל העצים (שופטים ט)

"חי" - ענין בריאות כמו עד חיותם (יהושע ה')

"ישערנו" - מלשון סערה ועם שהיא בשי"ן