קטע:מצודות על תהלים נח ד

מצודת דוד

"תעו" - המדברים עלי כזב תעו מדרך הטובה מעת צאתם מבטן

"זורו" - הרשעים הללו נעשו זרים לה' מעת צאתם מן הרחם