פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על תהלים נו יב

מצודת דוד

"באלהים בטחתי" - אף במדת הדין בטחתי שלא יעשה בי כלה ומה א"כ יעשה אדם לי