קטע:מצודות על תהלים נו ז

מצודת דוד

"יגורו יצפונו" - יאספו ויסתירו עצמם לארוב עלי ושומרים פסיעות רגלי כאשר יקוו ללכוד נפשי ר"ל כאשר רואים שיש מקום ללכדני אז יארבו עלי

מצודת ציון

"יגורו" - יאספו כמו יגורו עלי עזים (לקמן נ"ט)

"יצפונו" - יסתירו לארוב כמו נצפנה לנקי (משלי א')

"עקבי" - מהלך רגלי