קטע:מצודות על תהלים נו ג

מצודת דוד

"מרום" - ר"ל אתה ה' היושב בשמי מרום ראה כי רבים לוחמים עמי והם שאול ופלשתים

"שאפו שוררי" - המסתכלים בי לרעה חושקים לבלעני