קטע:מצודות על תהלים נו ב

מצודת דוד

"שאפני אנוש" - בני אדם רוצים לבלוע אותי וכל הימים ילחץ אותי הלוחם בי כי בברחי מפני שאול פגעו בי פלשתים ואין לי מקום לנוס

מצודת ציון

"שאפני" - ענין בליעה כמו שאפה רוח (ירמיהו ב')

"לוחם" - מלשון מלחמה

"יחלצני" - מלשון לחץ ודחק