קטע:מצודות על תהלים נו א

מצודת דוד

"באחוז אותו" - כאשר אחזוהו פלשתים בגת להרגו על אשר הרג בפלשתים בהיותו עם שאול

"מכתם" - המזמור הזה היה חביב בעיניו ככתם פז

"על יונת אלם" - בעבור כי היה אז כיונה פותה אין לב והיא נאלמה ואף היה אז רחוק מארצו והיה מן הנמנע לברוח