קטע:מצודות על תהלים נה יט

מצודת דוד

"פדה בשלום" - מעולם פדה נפשי להשיבה בשלום מהמלחמות הבאות עלי עם כי הנלחמים עמדי היו בעם רב ואני במתי מספר

מצודת ציון

"מקרב" - ממלחמה כמו מכלי קרב (קהלת ט)