קטע:מצודות על תהלים נה יח

מצודת דוד

"ערב ובוקר" - בכל שלש התפלות אספר התלאות ואהמה אליהם