קטע:מצודות על תהלים נה טו

מצודת דוד

"נמתיק סוד" - שנינו יחד היינו מתחכמים בדבר העצה להוציאה לאור במיטב הענין

"ברגש" - בקיבוץ ובחבורה אחת

מצודת ציון

"ברגש" - ענין הקבוץ כמו למה רגשו גוים (לעיל ב)