קטע:מצודות על תהלים נה ט

מצודת דוד

"אחישה" - ממהר הייתי להציל נפשי מרודפי הדומים לנסיעת הרוח וסערה

מצודת ציון

"אחישה" - אמהר

"מפלט" - הצלה

"סועה" - ברוח יאמר לשון הסעה שנא' ורוח נסע (במדבר יב)