קטע:מצודות על תהלים נה ג

מצודת דוד

"אריד" - כשאני מיילל בעת ספור התלאות והומה אני עליהם

מצודת ציון

"אריד" - ענין גניחה ויללה כמו זכר עניי ומרודי (איכה ג)

"בשיחי" - ענין ספור התלאות כמו ולפני ה' ישפוך שיחו (לקמן קב)