קטע:מצודות על תהלים נד ט

מצודת דוד

"כי מכל וגו'" - כי טובה כפולה עשה עמדי אותי הציל מכל צרה אשר חשבו אויבי לעשות לי ועוד ראתה עיני באויבי מה שחפצה לראות בהם