קטע:מצודות על תהלים נג ג

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"היש משכיל" - למחות בדבר

"דורש" - לדרוש ולחקור את אלהים לדעת אשר השגחתו בכל

"השקיף" - לראות מעשה העם ההוא

מצודת ציון

"השקיף" - ענין הבטה בכוונת הלב