פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על תהלים נב ח

מצודת דוד

"וייראו" - יוסיפו יראת ה'

"ועליו" - על דואג ילעגו