פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על תהלים נב ה

מצודת דוד

"שקר" - מוסב על מלת אהבת לומר אהבת לדבר שקר מלדבר צדק שהוא דבר המתקיים לעולם

"מטוב" - מלעשות טוב