קטע:מצודות על תהלים נב ד

מצודת דוד

"תחשוב לשונך" - לפי שהלשון תגלה מחשבת הלב אמר תחשוב לשונך

"עושה רמיה" - שחותך הבשר עם השיער וכן אתה משנאתך לי האבדת לכהני נוב

מצודת ציון

"הוות" - דברי שבר

"כתער" - סכין שמגלחין בה

"מלוטש" - מחודד