קטע:מצודות על תהלים נב ג

מצודת דוד

"חסד" - וכי לא ידעת שחסד אל הוא בכל עת וימצאו לי מרחמים

"הגבור" - אתה דואג הגבור בתורה מה תשתבח עצמך בהרעה שעשית לי בחושבך שמעתה הכל ימנעו מלתת לי צידה ואהיה נלכד ביד שאול