פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על תהלים נב א

מצודת דוד

"משכיל" - בו ישכיל את העם להזהר מלשון הרע