קטע:מצודות על תהלים נא יט

מצודת דוד

"זבחי" - רוח נשברה הוא הזבח המרוצה ולא תבזה אם כן לבי הנשבר והנדכה