קטע:מצודות על תהלים נא יח

מצודת דוד

"כי לא תחפוץ" - אין עיקר חפצך בזבח ומתן

מצודת ציון

"ואתנה" - מלשון אתנן ומתן