קטע:מצודות על תהלים נא יד

מצודת דוד

"תסמכני" - סמוך אותי ברצון אהבת המתן כמשפט לאוהבי ה'

"השיבה" - שלח לי ששון ישועה כמאז

מצודת ציון

"נדיבה" - מלשון נדיב האוהב לתת מתן