קטע:מצודות על תהלים נא יב

מצודת דוד

"לב טהור" - לבל אחטא עוד

"ורוח נכון" - רוח ישר וכפל הדבר במ"ש