קטע:מצודות על תהלים נא י

מצודת דוד

"תשמיעני ששון ושמחה" - השמיעני סלחתי ויהיה לי שמחה וששון ואז תגלנה העצמות אשר דכית בדבר הנבואה הקשה הבאה אלי

מצודת ציון

"דכית" - ענין כתיתה