קטע:מצודות על תהלים נא טז

מצודת דוד

"מדמים" - שלא יושפך דמי בגמול עון הזה ואז תרנן לשוני הצדקה שעשית עמדי