קטע:מצודות על תהלים נא טו

מצודת דוד

"אליך ישובו" - ע"י דברי אלה ידעתי כי ישובו

"אלמדה" - אז אוכל ללמד את דרכיך את הפושעים ולהזהירם על התשובה ולומר להם ראו מה עלתה בי ע"י התשובה