קטע:מצודות על תהלים נא ט

מצודת דוד

"תכבסני" - ר"ל מחול לי לבל ישאר רושם עון ואהיה לבן יותר מן השלג מבלי רושם עון כלל

"תחטאני" - לזה תסיר חטאי כמו שמסירין הטומאה עם הזאת האזוב ואהיה טהור מטומאת החטא

מצודת ציון

"תחטאני" - תסיר חטאי וכן ובכל תבואתי תשרש (שם לא) ור"ל תסיר השורש

"באזוב" - שם עשב מה