קטע:מצודות על תהלים נא ב

מצודת דוד

"בבוא" - להוכיחו בדבר ה' כאשר בא אל בת שבע