קטע:מצודות על תהלים מ יב

מצודת דוד

"ואמתך" - אמתת הבטחתך

"אתה ה'" - לכן גם אתה ה' השב גמול ולא תמנע רחמיך ממני