קטע:מצודות על תהלים מ י

מצודת דוד

"בשרתי" - השמעתי לרבים את דברי התורה ולא מנעתי שפתי מלהשמיע והלא אתה ה' ידעת שכדברי כן הוא

מצודת ציון

"בשרתי" - ענין השמעת חדשות לרבים

"אכלא" - אמנע כמו ויכלא הגשם (בראשית ח')