קטע:מצודות על תהלים מ טז

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"ישומו" - יהיו שוממים בעבור גמול שכר בשתם שמביישים אותי ואומרים עלי האח ושמחים לצרתי

מצודת ציון

"ישומו" - מלשון שממון

"עקב" - ענין שכר וגמול כמו עקב תשמעון (דברים ז')

"האח" - הוא ענין לשון שמחה