פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על תהלים מט טז

מצודת דוד

"כי יקחני סלה" - את נפשי יקח להיות גנוזה עמו למעלה עד עולם

"מיד שאול" - לבל תכלה נפשי עם הגוף בקבר