פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על תהלים מט ט

מצודת דוד

"ויקר" - לפדות את הנפש היא דבר יקר ולא סוף דבר שיקר הוא אלא אפילו שחדל הוא לעולם ואינו נמצא כלל

מצודת ציון

"ויקר" - דבר אשר תקשה מציאתו קרוי יקר וכן ודבר ה' היה יקר (שמואל א ג)