קטע:מצודות על תהלים מט ג

מצודת דוד

"יחד" - ר"ל זה כזה

מצודת ציון

"בני אדם" - המון עם

"בני איש" - הגדולים שבהם כמו הלא איש אתה (שמואל א כו)