קטע:מצודות על תהלים מז ד

מצודת דוד

"ידבר" - מקצה הארץ ינהג את גוג ועמו אל ירושלים לתת אותם תחתינו

מצודת ציון

"ידבר" - ינהג כמו ורעו כבשים כדברם (ישעיהו ה)