קטע:מצודות על תהלים מז ג

מצודת דוד

"כי ה' וגו'" - כי אז ידעו שה' עליון נורא וגו' ר"ל שהוא עליון על הכל ונורא עליהם