קטע:מצודות על תהלים מה יד

מצודת דוד

"כל כבודה" - כל אשה מכובדה ובת מלך היושבת פנימה בחדרה לפי רוב כבודה אשר לבושה עשוי ממשבצות זהב

מצודת ציון

"ממשבצות" - מקום מושב אבני יקר כמו משובצים זהב (שמות כח)