קטע:מצודות על תהלים מה ח

מצודת דוד

"שמן ששון" - לפעמים יאנח העם כשימלך עליהם מלך אם הוא לא לרצון להם ולזה אמר כאשר תהיה נמשח בשמן למלוך על העם יהיה עליך ששון מחבירך כי הכל יחפצו בך

"על כן" - בעבור כשרון מעשיך משחך אלהים למלך