מצודות על תהלים מה ו

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"חציך" - החצים אשר תשליך יהיו מחודדים ועי"ז יפלו העכו"ם תחתיך כי החצים ההם יפלו בלב אויבי המלך (ומלת יפלו מוסב למעלה ולמטה)

מצודת ציון

"שנונים" - חדודים כמו אם שנותי ברק חרבי (דברים ל"ב)