פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על תהלים מה ד

מצודת דוד

"חגור" - וזאת הברכה אתה הגבור חגור חרבך על ירך והיא הודך והדרך כי בה תנצח את העכו"ם במלחמה