קטע:מצודות על תהלים מה א


מצודת ציון

"שושנים" - שם כלי נגון עשוי בתמונת שושן

"משכיל" - מחוכם

"ידידות" - אהובות