קטע:מצודות על תהלים מד כב

מצודת דוד

"הלא וגו'" - כי אמרנו הלא אלהים יחקר זאת וענש יענש

מצודת ציון

"יחקר" - מלשון חקירה וחפוש

"תעלומות" - מלשון העלמה