קטע:מצודות על תהלים מד יד

מצודת דוד

"לשכנינו" - בעבור כי הם יודעים ביותר מהצרות הבאות עלינו ולזה יחרפו אותנו

מצודת ציון

"וקלס" - ענין לעג כמו וקלסה לכל הארצות (יחזקאל כב)