קטע:מצודות על תהלים מד יג

מצודת דוד

"ולא רבית" - לא לקחת הון רב בחלופיהם

מצודת ציון

"הון" - ממון רב

"רבית" - מלשון רבוי

"במחיריהם" - ענין חליפות הדבר וערכו