קטע:מצודות על תהלים מד יא

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"שסו למו" - בוזזים לעצמם את אשר לנו

"תשיבנו אחור" - לברוח לאחור מפני הצר

מצודת ציון

"שסו" - בזזו כמו שוסים את הגרנות (שמואל א כ"ג)