קטע:מצודות על תהלים מג ג

מצודת דוד

"שלח אורך ואמתך" - ר"ל האר לי והאמת הבטחתך להביא אותי אל הר קדשך

מצודת ציון

"ינחוני" - ענין הנהגה כמו ולא נחם אלהים (שמות י"ג)