קטע:מצודות על תהלים מג ב

מצודת דוד

"למה זנחתני" - למה עזבתני ביד העכו"ם ולמה אלך בחושך בעבור לחץ העכו"ם

מצודת ציון

"זנחתני" - ענין עזיבה

"קודר" - חושך ושחור