קטע:מצודות על תהלים מא י

מצודת דוד

"הגדיל עלי עקב" - היה מגדיל עלי מארב לארוב על נפשי

"גם איש שלומי" - גם האיש אשר היה עמי בשלום אשר האכלתיו לחמי

מצודת ציון

"עקב" - ענין מארב כמו ואת עקבו מים (יהושע ח')