קטע:מצודות על תהלים ל יג

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"למען יזמרך" - ובעבור זה תזמר לך הנשמה ולא ישתוק מן הזמר ואודך לעולם

מצודת ציון

"כבוד" - היא הנשמה שהיא כבוד הגוף