קטע:מצודות על תהלים ל י

מצודת דוד

"מה בצע" - מה תועלת כשישפך דמי

"היודך עפר" - כשהאדם שב להיות עפר וכי יודך אז וכי יגיד אמתך הלא טוב להחיותו ושב ורפא לו ואז יודה לך

מצודת ציון

"מה בצע" - מה תועלת וחמדה כמו ומה בצע (מלאכי ג')